KOMINÍK

 

Revizní technik spalinových cest
(revize nových komínů)


Kontrola a čištění spalinových cest pro všechny druhy paliv

Dřevo - Uhlí - Plyn - Kapalná paliva
  

Vážení zákazníci A DOST víc zkrátka NEJDE stihnout.

 

V televizi stačila jedna reportáž o tom, že kominíků je nedostatek, a že jsou dlouhé čekací doby. Nyní mně zvoní telefon jak splašený. A jak to bude vypadat, až se začně topit ?!
ANO 80 % všech zákazníků mám od září do prosince (no v lednu také, to jsou ale opozdilci a ti co ...... bez komentáře).

Toto, co zde píšu, se NETÝKÁ STÁLÝCH ZÁKAZNÍKŮ, (to jsou ti, ke kterým chodím pravidelně již několik let) zde se nic nemění a je vše při starém.

Toto se týká zákazníků NOVÝCH, KTEŘÍ SE NYNÍ CHTĚJÍ OBJEDNAT. Hořičáky si v případě zájmu napíšu do seznamu čekajících a dle možností postupně udělám. OSTATNÍ bohužel NE. Zkrátka ne že bych nechtěl, ale
víc doopravdy NEJDE stihnout.
(autobusák vezme do autobusu taky jen určitý počet lidí)
A to máme zatím slušné počasí. Až začne podzimní pršavé období tak i ty stálé budu muset posunout. Nedej bože, aby mě přepadl nějaký morybundus.

 

NOVÍ zákazníci - HOŘIČÁCI !
NEVOLAT - posílat sms (jméno , adresa)

PLATNÉ od TEĎ do konce ledna.

OSTATNÍ - pokud bude ještě zájem zavolat v únoru (dřív NE)

 

 

PS: pomocníka si shánět nebudu, když bude náhodou průser, tak JÁ budu ten, který to odnese a půjde bručet.


Co se týká výchozích revizí a revizí ke kolaudaci, zde se nic nemění .
To se domluvíme.


Vážení zákazníci,

Dnes mi volal zájemce o provedení výchozí revize spalinových cest. Domluvili jsme se na vhodném termínu a rozhovor ukončili. Po několika hodinách mi volal znova, že má informaci od jistého "řemeslníka" z Hořic, že NEMÁM platné oprávnění na výkon těchto revizí. Tímto vás chci ujistit, že platné osvědčení MÁM.
Kopii osvědčení najdete v rubrice doklady, nebo si to můžete sami ověřit na stránkách Hasičského záchranného sboru České republiky. Po vložení mého jména vám vyskočí mé evidenční číslo.

Určitě mě nenajdete na stránkách společenstva kominíků ČR. Zde jsou uvedeny pouze členové tohoto sdružení. (Členství není poviné)
Hasiči mají v evidenci všechny revizáky z celé ČR.


Vážení zákazníci,

V posledních dnech mě oslovilo několik mých zákazníků s dotazem :

Zazvonil u mě muž, který se představil jako kominík a dotazoval se zda vím, že nově podle zákona xy a článku xy, je každý majitel komína povinen mít doklad o prohlídce komína kamerou a je povinnost mít uzavřenou smlouvu s kominíkem o pravidelném čištění a kontrole.

TÍMTO UPOZORŇUJI MÉ ZÁKAZNÍKY, ŽE

NIC TAKOVÉHO NENÍ A ANI NEBYLOČLÁNEK - NOVOSTAVBA
problematika komínů při výstavbě


ČLÁNEK - ODOLNOST KOMÍNŮ
problematika komínů při výměně spotřebičů na tuhá paliva


ČLÁNEK - REVIZE
revize, proč, kdy a jak


ČLÁNEK - PÁR ŘÁDKŮ
názor na chování lidí a řemeslníků


ČLÁNEK - ZÁKONY A NAŘÍZENÍ
platné předpisy
Kontrola a čištění spalinových cest

Dřevo - Uhlí - Plyn - Kapalná paliv


Proč jsou tyto kontroly důležité?

Kontroly jsou důležité z hlediska ochrany bezpečnosti a zdraví občanů. V poslední době narůstá počet případů otrav oxidem uhelnatým, které jsou způsobeny hlavně u spotřebičů na plyn (atmosferický kotel), kde se v rámci zateplení budov a po výměně nových izolačních oken často zapomíná na přívod vzduchu k samotnému spotřebiči.
Kondenzační plynové kotle jsou mnohem bezpečnější, ale i u nich se MUSÍ pravidelně kontrolovat spalinová cesta.
Dále se jedná o požární bezpečnost, hlavně u spotřebičů na pevná paliva, kde nejsou mnohdy dodržovány základní pravidla bezpečnosti. Tyto závady nemusí být pro laika na první pohled patrné.

Hasiči můžou uložit pokutu bylo-li zjištěno, že případný požár byl zapříčiněn nedodržením výše uvedených povinností. Stejně tak pojišťovna může v obdobném případě odmítnout poskytnout pojistné plnění.

Co se kontroluje při kontrole spalinové cesty?

Kontroluje se spalinová cesta po celé její délce. Od hrdla spotřebiče přes kouřovod, průchody půdou až po vyústění nad střechou.
Kontrolují se všechny otvory (dvířka) na spalinové cestě. Důležitá je i kontrola vybíracích dvířek, která bývají často nepřístupná. A také trvalý a bezpečný přístup čištění ! V případě problému či pořáru hodně důležitá věc.

Kdo může tyto kontroly vykonávat?

Kontroly spalinových cest může vykonávat pouze odborně způsobilá osoba, tj. osoba s živnostenským oprávněním v oboru kominictví, nikoliv samostatně zaměstnanec s vizitkou že pracuje pro někoho.
Upřesnění, kontrolovat a čistit může, ale jím vystavená zpráva je neplatná.
Dejte si také pozor na firmy (osoby), které neznáte a které pouze vypíší "Zprávu" a v podstatě nic nezkontrolují - jde o vaše zdraví a majetek. NEJLEPŠÍ JE MÍT SVÉHO KOMINÍKA, který již zná váš komín a na kterého se můžete kdykoliv v případě potřeby obrátit.

Nikdy nepodepisujte smlouvy o pravidelné kontrole !! Vždy záleží přeci na vás s kým jste spojeni a koho do domu pustíte.

Výsledkem kontroly je vystavení Zprávy o provedení kontroly a čištění. Tento doklad je mimo jiné důležitým dokladem pro pojišťovny a hasiče v případě požáru, havárie atd.


Jak si můžete objednat kontrolu spalinové cesty?

Zavolejte nebo napište na email.
Poradím i s řešením případných problémů.
Provedu u Vás kontrolu včetně vyčištění a pokud bude vše v pořádku, vystavím Zprávu o kontrole a čištění spalinové cesty.


tel: 777 304 652

@ : kominik@50801.cz

 

OMLOUVÁM SE POKUD NÁHODOU NEBUDU K ZASTIŽENÍ NA TELEFONU ( sekretářku prozatím nemám )smile


POKUD PŘESTO MÁTE O MÉ SLUŽBY ZÁJEM, VYPLŇTE PROSÍM
TENTO FORMULÁŘ, JÁ SE VÁM OZVU.