Kontrola a čištění spalinových cest pro všechny druhy paliv

Dřevo - Uhlí - Plyn - Kapalná paliva
-

KOMINÍK

Revizní technik spalinových cest
(revize nových komínů)

 


Vážení zákazníci   Nová sbírka vtipů, hlasujte.


Vážení zákazníci

Mám tu jednu čerstvou aktuální ukázku z kontroly spalinové cesty kondenzačního kotle. Tvrzení pánů plynařů, paní na co kominíka, co by tam hledal tady asi neobstojí. Tento kotel je pravidelně kontrolován odborným pracovníkem. Nechci říci že něco zanedbal, ale spalinová cesta není v jeho kompetenci tak proč by to dělal. Od toho je kdo ? ANO kominík.

 

Kon1Kon2Kon3


Vážení zákazníci

Technická rada, nebo názor člověka který do toho může tak trochu kecat. :-)
Tento článek se týká spotřebičů na tuhá paliva v "obyváku"

Při mých návštěvách novostaveb ohledně vytvoření VÝCHOZÍ REVIZE SPALINOVÝCH CEST se setkávám skoro pravidelně s problémem PROJEKTANT - STAVITEL. Stavitel a to je jedno jestli je to firma či majitel (stavba svépomocí) staví dle projektu svého projektanta. Málo který projektant navrhne komín odpovídající spotřebiči který majitel bude provozovat. Tím nechci říct že tomu nerozumí, ale buď ho to nezajímá a maluje standartně to své, nebo si domácí připojí následně co chce. Standartní věc je že projektant zakreslí komín určitého typu, výrobce a PRŮMĚRU (nejčastěji 200 mm s představou že je to univerzální rozměr). Nebo si firma (nebo majitel) následně při stavbě komína stejně koupí co chce. Důvod ? především firma má ve stavebninách již svoje rabaty a onen typ komína či výrobce prostě stavebniny nevedou. Tak se zákazníkovi řekne že "s tímto máme nejlepší zkušenosti". Vím že projektant nemůže a není odborník na veškeré věci ohledně stavby. Mě osobně by se líbilo kdy v projektu bylo velkým tučným písmem napsáno PŘED STAVBOU KOMÍNOVÉHO TĚLESA KONTAKTUJTE "SVÉHO" REVIZNÍHO TECHNIKA s ním konzultujte typ a hlavně PRŮMĚR !. Typ komína v projektu je orientační/výchozí.

Typ komína je důležitý především z hlediska druhu a typu paliva spotřebiče ale také s nim můžem vyřešit přívod vzduchu ke spotřebiči. V dnešní době je moderní takzvaně kuchyňo-obyvák. Dle předpisů NESMÍ být instalován spotřebič (provedení B) kamna, krbová vložka v místnosti kde je ovlivněn spotřebiči s funkcí odvodu spalin. Například, digestoř, centrální vysavač, zkrátka co koliv co odvádí z místnosti vzduch. Na to se při výběru komína a spotřebiče MUSÍ myslet. Přívod vzduchu můžeme řešit několika způsoby. Buď např. přívodem v podlaze z vnějšího prostředí, z větraného sklepa anebo právě komínem.


Zaklad1

Zaklad2

Velmi dobře to mají popsáno na stránkách ASTRANET.CZ je zde i krásné provedení výpočtu velikosti přívodního potrubí. Všechna tato opatření ohledně přívodu vzduchu by byla k ničemu kdyby jste měli špatný spotřebič. Tím myslím to, že spotřebič MUSÍ mít hrdlo k připojení externího přívodu vzduchu. To že přivedete vzduch pod kamna je k ničemu. Musí to být na přiklad takto:

 


Dále je také důležitý uhel sopouchu, napojení kouřovodu. 45°/ 90°. Napojení kouřovodu na spalinovou cestu přes redukci. Také jeho výškové umístění. Problémem dnešních přízemních novostaveb je minimální účinná výška spalinové cesty. Dle předpisů minimálně 5,0 m (pokud se výpočtem neprokáže výška nižší). Neméně důležíté je také umístění vybíracích dvířek. Zkrátka je toho víc na co dát pozor.


Další téma je prostup komína stropem / střešní konstrukcí. O tom že spalná konstrukce MUSÍ být vzdálena od komínového tělesa minimálně 50 mm a se stropem NESMÍ být pevně spojena a pod střechou zavětrována snad není potřeba vysvětlovat. V dnešních novostavbách se hraje především na co nejmenší tepelné uniky které jsou mimo jiné i u prostupů komínů. Stavitelé to dost často ucpou vatou a v případě lehkých stropů, parozábranu nalepí na komín. Existují ale mnohem lepší způsoby provedení. Většina známých značek výrobců komínů mají ve své nabídce i PAROTĚSNÉ PROSTUPY. Prostupy mají deklarovanou minimálší šířku, vysokou tepelnou odolnost a hlavně jednoduchou montáž. Takže je bezpečně zajištěn prostup stropních i střešních konstrukcí i bezproblémové napojení parozábrany. Vyrábí se jak na klasické hranaté komíny, tak na kulaté nerezové. Jejich sklon či potřebnou výšku lze jednoduše uříznout pilkou.

 

ODKAZ ODKAZ ODKAZ ODKAZ

 


ZÁVĚR: Moje rada zní, stavím stavím a až dojde na komín sehnat svého revizního technika se kterým se probere co a jak. Ano nejde doporučit ten komín, ty kamna, ale jde vysvětlit JAK to udělat aby jste nemuseli následně řešit jak to předělat. Revizní technik je člověk který vám bude schvalovat komín. Projektant nebo zedníci NE

 


 

Vážení zákazníci,

V době všude možných semaforů a hlavně z důvodu nepoučitelných zákazníků,
zavádím jeden semafor také já. Tento " semafor " pro kontrolu a čištění spalinových cest.

PLATÍ PRO NOVÉ ZÁKAZNÍKY.

Zelená oblast, v zelené oblasti po dohodě - ANO.
Žlutá oblast, v žluté to zkusit můžete - MOŽNÁ (podle času)
Červená oblast, v červené to zkusit můžete ale.. - NE (asi se to nestihne)

Pracovní doba 8,00 - 16,00 hod

Toto se týká POUZE nových zákazníků. U stálých se nic nemění.


Drtivá řada zákazníků si vzpomene na komín až v topné sezóně.
Pro mě, jako hořičáka mají přednost zákazníci v "zelené oblasti"

Zkrátka v tomto období je toho hodně, počasí stojí za prd a nestíhám.

Co si vzpomenout od února do srpna ??? !!!!

Co se týká výchozích revizí, zde se nic nemění . To se domluvíme

 


Vážení zákazníci,

Dnes mi volal zájemce o provedení výchozí revize spalinových cest. Domluvili jsme se na vhodném termínu a rozhovor ukončili. Po několika hodinách mi volal znova, že má informaci od jistého "řemeslníka" z Hořic že NEMÁM platné oprávnění na výkon těchto revizí. Tímto vás chci ujistit že platné osvědčení MÁM.
Kopii osvědčení najdete v rubrice doklady, nebo si to můžete sami ověřit na stránkách Hasičského záchranného sboru České republiky. Po vložení mého jména vám vyskočí mé evidenční číslo.

Určitě mě nenajdete na stránkách společenstva kominíků ČR. Zde jsou uvedeny pouze členové tohoto sdružení. (Členství není poviné)
Hasiči mají v evidenci všechny revizáky z celé ČR.


Vážení zákazníci,

V posledních dnech mě oslovilo několik mých zákazníků z dotazem :

Zazvonil u mě muž který se představil jako kominík a dotazoval se zda vím, že nově podle zákona xy a článku xy, je každý majitel komína povinen mít doklad o prohlídce komína kamerou a je povinnost mít uzavřenou smlouvu s kominíkem o pravidelném čištění a kontrole.

TÍMTO UPOZORŇUJI MÉ ZÁKAZNÍKY ŽE
NIC TAKOVÉHO NENÍ A ANI NEBYLO


ČLÁNEK - ODOLNOST KOMÍNŮ
problematika komínů při výměně spotřebičů na tuhá paliva


ČLÁNEK - REVIZE
revize, proč, kdy a jak


ČLÁNEK - Pár řádků
názor na chování lidí a řemeslníků


A máme zde další zákon.

A to zákon č. 172/2018 Sb. s účinností od 1.9.2018 Je to zákon kterým se mění (upravuje) zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Pro nás je momentálně asi nejaktuálnější úprava § 17

Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje, odst. 1 písm. h
provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fizické osoby,
která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. ............................

PS: pokud si myslíte že konečně něco udělali pro lidi, tak se šeredně mýlíte.
Je tam vícero změn a některé už zas tak veselé nejsou. Ty ale zveřejnovat nebudu
abych nenahrával těm, co si pořád na někoho stěžujou.


Dnem 1. 1. 2016 vstoupil v platnost nový zákon :
zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky kterým se ruší nařízení vlády č. 91/2010 Sb., a od 29.ledna 2016 nová vyhláška ze Sb. 34/2016 o čištění, kontrole a revizí spalinové cesty.

V těchto dokumentech jsou především uvedeny nové povinnosti pro kominíky a revizní techniky, ale i také pro majitele či provozovatele spalinové cesty povinnost si minimálně jednou ročně nechat udělat kontrolu odpovědnou osobou (kominíkem)

Nyní kontrola platných ročních kontrol spadá pod hasičský záchranný sbor.Proč jsou tyto kontroly důležité?

Kontroly jsou důležité z hlediska ochrany bezpečnosti a zdraví občanů. V poslední době narůstá počet případů otrav oxidem uhelnatým, které jsou způsobeny hlavně u spotřebičů na plyn, kde se v rámci zateplení budov a po výměně nových izolačních oken často zapomíná na přívod vzduchu k samotnému spotřebiči. Dále se jedná o požární bezpečnost, hlavně u spotřebičů na pevná paliva, kde nejsou mnohdy dodržovány základní pravidla bezpečnosti. Tyto závady nemusí být pro laika na první pohled patrné.
Hasiči můžou uložit pokutu bylo-li zjištěno, že případný požár byl zapříčiněn nedodržením výše uvedených povinností. Stejně tak pojišťovna může v obdobném případě odmítnout poskytnout pojistné plnění.

Co se kontroluje při kontrole spalinové cesty?

Kontroluje se spalinová cesta po celé její délce. Od hrdla spotřebiče přes kouřovod, průchody půdou až po vyústění nad střechou.
Kontrolují se všechny otvory (dvířka) na spalinové cestě. Důležitá je i kontrola vybíracích dvířek, která bývají často nepřístupná.

Kdo může tyto kontroly vykonávat?

Kontroly spalinových cest může vykonávat pouze odborně způsobilá osoba, tj. osoba s živnostenským oprávněním v oboru kominictví, nikoliv samostatně zaměstnanec s vizitkou že pracuje pro někoho. Upřesnění, kontrolovat a čistit může, ale jím vystavená zpráva je neplatná.
Dejte si také pozor na firmy (osoby), které neznáte a které pouze vypíší "Zprávu" a v podstatě nic nezkontrolují - jde o vaše zdraví a majetek. NEJLEPŠÍ JE MÍT SVÉHO KOMINÍKA, který již zná váš komín a na kterého se můžete kdykoliv v případě potřeby obrátit.

Výsledkem kontroly je vystavení Zprávy o provedení kontroly a čištění. Tento doklad je mimo jiné důležitým dokladem pro pojišťovny a hasiče v případě požáru, havárie atd.


Jak si můžete objednat kontrolu spalinové cesty?

Zavolejte nebo napište na email. Poradíme i s řešením případných problémů.
Provedu u Vás kontrolu včetně vyčištění a pokud bude vše v pořádku, vystavím Zprávu o kontrole a čištění spalinové cesty.

tel: 777 304 652

@ : kominik@50801.cz

 

OMLOUVÁM SE POKUD NÁHODOU NEBUDU K ZASTIŽENÍ NA TELEFONU ( sekretářku prozatím nemám )smile


POKUD PŘESTO MÁTE O MÉ SLUŽBY ZÁJEM VYPLŇTE PROSÍM
TENTO FORMULÁŘ JÁ SE VÁM OZVU