Toto se týká "nás všech" co topíme tuhými palivy
takzvaně do radiátorů

Výňatek ze zákona o ochraně ovzduší č.201/2012

Mezi hlavní body co nás zajímají  patří :

 

1) - od 1.1.2014 nastane v ČR zákaz prodeje spotřebiče 1. a 2. třídy (ty dnes tvoří cca 75 % všech prodávaných spotřebičů na tuhá paliva)

 

2) - od 1.1.2017 musí všichni majitelé spotřebičů* na tuhá paliva od 10 do 300 kW mít provedenou kontrolu **svých zařízení .

3) - od 1.1.2018 nastane v ČR zákaz prodeje spotřebičů 3. třídy.  Bude povoleno prodávat pouze spotřebiče 4. třídy a vyšší.

 

4) - od 1.9.2022 bude zákaz provozovat v domácnostech spotřebiče* na tuhá paliva z 1. nebo 2.třídy a z nesplnění této povinnosti vyplývá pokuta až 50.000,-- Kč

 ----------------------------------------------------------------------------

 * $ 1/ odst.1/g/  stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém příkonu od 10 do 300 kW včetně, který  slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. 

 

** $ 1/ odst.1/h/  povině provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která je proškolena výrobcem ………………..kontrolu technického stavu a provozu spotřebiče *  ………, že je spotřebič instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem … a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly.

----------------------------------------------------------------------------

PS: Komu se to nelíbí má smůlu, smile

Tento článek napsán 12/2014, v době kdy tento článek budete číst již moho proběhnout několik novelizací zakonů a bude vše jiné.