Jaký je potřeba průměr komína ?

Komín musí zajišťovat bezpečný a spolehlivý odvod spalin a jejich rozptyl do volného ovzduší. Základní požadavek na komín s přirozeným tahem je dostatečný tah. Zdrojem tahu je zde teplo. Ve spalinách,u moderních spotřebičů konstruovaných tak, aby do komína odcházelo co nejméně tepla, je správný návrh komína důležitější než dříve. Průměr komínového průduchu závisí na množství spalin, tedy na výkonu spotřebiče a druhu paliva.
V příliš "úzkém" komíně musí spaliny proudit rychle, dochází tedy ke zhoršení tahu vlivem tlakových ztrát. V příliš "širokém" komíně proudí spaliny příliš pomalu a ztrácí tah chladnutím.

Tah významně zhoršují dlouhé kouřovody od spotřebičů, úhyby a prudké změny průřezů. Podle typu a výkonu spotřebiče musí být navržen i přívod vzduchu. Ideální přívod vzduchu je potrubím (např. pod podlahou) přímo do krbových kamen či vložky.

Stanovení přesného průměru komínu k určenému spotřebiči určí jen výpočet spalinové cesty vytvořené revizním technikem nebo odbornou firmou pomocí výpočtového programu, který je také následně přílohou výchozí revize.


Stanovení přibližného průměru komínu

Výpočtová tabulka slouží pouze k informativnímu určení rozměrů komínů.
(zdroj vytapeni.tzb-info.cz ).

Dřevo - doporučeno firmou Schiedel / Heluz

 

5 kW

10 kW

15 kW

20 kW

25 kW

30 kW

40 kW

50 kW

5 m

160/200

160/200

160/200

180/200

200/200

200/

250/

250/

6 m

160/200

150/200

160/200

180/200

180/200

200/200

250/

250/

7 m

160/200

160/200

160/200

160/200

180/200

200/200

200/200

250/

8 m

160/200

160/200

160/200

160/200

180/200

180/200

200/200

250/

9 m

160/200

160/200

160/200

160/200

160/200

180/200

200/200

200/200

10 m

160/200

160/200

160/200

160/200

160/200

180/200

200/200

200/200

12 m

160/200

160/200

160/200

160/200

160/200

180/200

180/200

200/200

15 m

160/200

160/200

160/200

160/200

160/200

160/200

180/200

200/200

 

Uhlí - doporučeno firmou Schiedel / Heluz

 

5 kW

10 kW

15 kW

20 kW

25 kW

30 kW

40 kW

50 kW

5 m

/160

160/160

160/160

180/200

200/200

200/

250/

250/

6 m

/160

160/160

160/160

180/160

180/200

200/200

200/

250/

7 m

/160

160/160

160/160

160/160

180/160

200/200

200/200

250/

8 m

/160

160/160

160/160

160/160

180/160

200/160

200/

250/

9 m

/160

160/160

160/160

160/160

180/160

180/160

200/200

200/200

10 m

/160

160/160

160/160

160/160

180/160

180/160

200/200

200/200

12 m

/160

160/160

160/160

160/160

160/160

180/160

180/200

200/200

15 m

/160

160/160

160/160

160/160

160/160

180/160

180/160

200/200