Jaký je potřeba průměr komína ?

Komín musí zajišťovat bezpečný a spolehlivý odvod spalin a jejich rozptyl do volného ovzduší. Základní požadavek na komín s přirozeným tahem je dostatečný tah. Zdrojem tahu je zde teplo. Ve spalinách,u moderních spotřebičů konstruovaných tak, aby do komína odcházelo co nejméně tepla, je správný návrh komína důležitější než dříve. Průměr komínového průduchu závisí na množství spalin, tedy na výkonu spotřebiče a druhu paliva.
V příliš "úzkém" komíně musí spaliny proudit rychle, dochází tedy ke zhoršení tahu vlivem tlakových ztrát. V příliš "širokém" komíně proudí spaliny příliš pomalu a ztrácí tah chladnutím.

Tah významně zhoršují dlouhé kouřovody od spotřebičů, úhyby a prudké změny průřezů. Podle typu a výkonu spotřebiče musí být navržen i přívod vzduchu. Ideální přívod vzduchu je potrubím (např. pod podlahou) přímo do krbových kamen či vložky.

Stanovení přesného průměru komínu k určenému spotřebiči určí jen výpočet spalinové cesty vytvořené revizním technikem nebo odbornou firmou pomocí výpočtového programu, který je také následně přílohou výchozí revize.

Dříve poskytovali výrobci komínů orientační tabulky podle kterých se dal odvodit přibližně správný průměr. Ale dnes z důvodu ekologické honbě za záchranu planety a výrobou A+++++ ekologických spotřebičů to již nejde. Zkrátka hoření a přehnaná ekologie nejde dohromady.

VŽDY  před zakoupením a stavbou komína oslovte VAŠEHO revizního technika (ten co bude dávat razítko) a dejte na jeho radu !!!!