Opatření v případě požáru v komíně

Běžným provozem dochází k usazování sazí v komíně, který je potřeba pravidelně čistit. V nových 3-vrstvých "stavebnicových" komínech či starších rekonstruovaných nerezovou vložkou (trubkou) a při správném nadimenzování a správné obsluze se saze na jeho hladkých stěnách drží minimálně. Hlavním problémem je ale tvoření "dehtu" (mazlavé saze), který vzniká zejména špatným palivem (syrové dřevo), nebo předimenzovaným spotřebičem a následné jeho "dušení".

Co dělat, pokud v komíně začne hořet?

Pokud vznikne požár sazí v komíně, je nutné ihned uzavřít veškerý přívod vzduchu do spotřebiče (komína) a z blízkosti komínového tělesa urychleně odstranit všechen hořlavý materiál. Hořící saze nikdy nehasit vodou !! Voda se při styku s rozpáleným komínem změní okamžitě v páru a ta se v úzkém prostoru začne rozpínat a komín by mohl popraskat. Pokud je zahoření krátkodobé a dá se říci ihned po zavření dvířek že je po všem (kde není vzduch není plamen) , tak dále již netopit a pozvat si vašeho kominíka. Pokud je požár sazí většího rozsahu, ihned po uzavření vzduchu do spotřebiče volat hasiče (tel:150). Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování SUCHÉHO písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Hasiči používají k sražení a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý písek a dlouhý ocelový drát. Hasiči jsou také připraveni a vybaveni na zkrocení případného následného požáru nemovitosti.

Při zanedbání pravidelné kontroly a čištění komína se zvyšuje pravděpodobnost jeho požáru. Vždy byste měli mít na paměti, že zákon o požární ochraně mluví jednoznačně: „Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek;“.