Chtěl bych upozornit na nešvar majitelů či stavebníků  při stavbě či opravě
komínových těles.Bohužel se setkávám stále s větším počtem nepřípustné
opravy či vylepšením komínových těles a to zateplení komína polystyrenem.

Trochu o tomto materiálu:

Polystyren je hořlavým materiálem. Teplota vznícení: 310°C – 335°C. Začne hořet od plamene sirky (teplota plamene sirky- 650°C – 835°C). Hoří v roztaveném stavu a vyzařuje velké množství tepla. Specifické spalné teplo polystyrenu je 39,4 až 41,6 MJ/kg, což je 4,3 krát vyšší než u borového dřeva přirozené vlhkosti a zhruba odpovídá spalnému teplu benzínu. Lineární rychlost šíření ohně povrchem polystyrenu je 1 cm/sec, a to je 1,5 – 2 krát rychleji šíření požáru suchým dřevem, což vysvětluje extrémně vysokou rychlost šíření požáru v budovách, tepelně izolovaných pěnovým polystyrenem. Specifická hmotná rychlost šíření požáru u polystyrenu je 2.19 kg/min.m2, což zhruba odpovídá číslům vypalováni ropy.

Hořící polystyren je doprovázen hojným vyloučením (267 m3/m3) hustého černého kouře. Produkty hoření jsou toxické. Hořící polystyren je skoro podoben hořícímu napalmu (rychlost hoření je cca 10,5 m/min).

Polystyren má nízkou tepelnou odolnost a při teplotách již nad 80°C začíná nenávratně ztrácet tvar (tepelná odolnost dle Martense 80°C). Přidáním antipyrenu do polystyrenu se snižuje pravděpodobnost náhodného požáru, ale nemá to žádný vliv na tepelnou odolnost. Proto hlavní nebezpečí pro konstrukci zdí zateplené polystyrénem spočívá v tom, že 2-hodinové působení tepla v rozmezí 100-110°C má za výsledek téměř úplnou destrukci polystyrenu s 3 až 5 násobným úbytkem jeho objemu.                       
                                                                                                        (zdroj zdrave-bydleni.com)