Nevíte kolik kW je potřeba?


Zde máme zjednodušený výpočet kW.

Pro správný výpočet potřebného výkonu  potřebujeme vědět:

1) objem místností, které budou vytápěny v m3
2) izolaci domu-tepelnou ztrátu:

- špatně izolovaný dům  ............... 50W/hod/m3
- středně izolovaný dům ............... 35W/hod/m3
- dobře izolovaný nebo
  nízkoenergetický dům  ............... 23W/hod/m3
- chalupy a rekreační objekty..........80W/hod/m3

3) umístění domu (klimatické pásmo)-rozhoduje o množství
    studených dní a délce topné sezony. Čím chladnější pásmo,
    tím větší potřeba výkonu.
4) způsob využívání a četnost topení.

Body 3-4 jsou důležité při přesnějším výpočtu. Těmi se v tomto
zjednodušeném výpočtu nebudeme zabývat.

Součet objemů místností v m3  x  tepelná ztráta  =  výkon ve kW
____________________________________________________

Příklad: místnost 1 -   5m x 6m x 2,8m (výška místnosti)=84 m3
            místnost 2 - 3,5m x 6m x 2,8m = 58,8 m3

            - špatně izolovaný dům  = 50 W/hod/m3

Výpočet:  (84+58,8) x 50 W/hod = 7140 W/hod = 7,14 kW 

VŽDY  před zakoupením nového spotřebiče oslovte VAŠEHO topenáře. Ten by měl mít dostatek zkušeností s výběrem odpovídajícího  spotřebiče. Prodavač v krámě, nebo soused to opravdu není.