Pokud budete chtít využít mých služeb k vypracování REVIZE

NEVOLEJTE POKUD :

1)
NENÍ PŘÍSTUP k čištění komína, dvířka dole jsou na vybírání, nikoliv na čištění. Přístup k ústí komína není výmysl jen kominíka ale především hasičů ! (přístup trvalý a bezpečný i v zimě za sněhu a náledí)
2) NA KOMÍNĚ je cokoliv přišroubováno ! Na komíně může být pouze jímač hromosvodu. ŽÁDNÁ anténa,satelit či internet (pokud nemáte potvrzení od výrobce komína že ano)

VOLEJTE POKUD :
1)
Vám není něco jasné
2) Před stavbou, zakoupením nového komína, NEEXISTUJE univerzální komín !! spalinová cesta se musí přispůsobit spotřebiči (obráceně to také nemusí jít). Zapomeňte že podle projektu je to vždy správně! Projektant vám razítko na komín dávat nebude.


INFO pro kondenzační kotle :
1) revize spalinové cesty se dělá i při montáži (výměně) nového kondenzačního kotle !!
informace technika který vám kotel spouští a tvrdí že žádnou revizi od kominíka nepotřebujete, že vše potřebné vám vystaví on JE ŠPATNĚ !! On ji možná někdy (když ji nevyžaduje výrobce) nepotřebuje ale zákon zní jasně. A jak se říká neznalost zákona neomlouvá a až bude problém tak ho budete mít vy. Plynaři neznají dobře normy kominiků a kominíci zas normy plynařů. Zkrátka nejlepší je dohoda kominíka a topenáře co a jak.
2) vyustění spalinové cesty ven přes fasádu NENÍ automatické, může to být jen za vyjmečných podmínek stanovených v "kominické" normě. I když v návodu na montáž je schéma jak přes zeď ven, vše začíná textem "zapojení dle platných předpisů země"Pokud nevyužijete mých služeb REVIZNÍHO TECHNIKA SPALINOVÝCH CEST ale někoho jiného tak si nejdříve ověřte zda má PLATNÉ OPRÁVNĚNÍ. Tuto informaci spolehlivě zjistíte jen na stránkách HASIČSKÉHO ZÁCHRANÉHO ZBORU ČESKÉ REPUBLIKY.  Zde po vyplnění buď jména a příjmení, nebo zadání  čísla osvědčení (je a musí být na razítku revizáka) se vám zobrazí zda byl nalezen. Pokud zde není uveden jedná se o podvodníka !! a zpráva je falešná.
Nejdřive trochu citace,
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2015 Sb., k provedení § 44 odst. 3, § 45 odst. 2 a § 47 odst. 3. zákona a dle prováděcí vyhlášky 34/2016 § 3 že :

Revize spalinové cesty je výchozí zpráva která se provádí 

a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedenía
výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a
kontroly spalinové cesty,
e) po komínovém požáru, nebo
f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u
používané spalinové cesty.

Spalinová cesta se dle zákona rozumí každá dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší.
Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních plynových topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu.


Zkrátka, jakýkoliv spotřebič na jakákoliv paliva, pokud má spalinové hrdlo, musí a je připojen na spalinovou cestu. Neplést si to se spotřebiči typu A. Tam jdou spaliny do prostoru, kde je umístěn spotřebič. Ty také nemají spalinové hrdlo. Např. plynový sporák na vaření, diesel agregát kompresoru, elektrocentrála a podobně. Ale takové plynové kondenzační kotle, těch se to týká, a je jedno zda jsou napojeny do komína, či je odvod spalin veden plastovým potrubím. Ano, zde nejsou spolodiny jako saze , ale je zde například Oxid uhelnatý, který je toxický a ve větším množství i výbušný.


Tak zní předpisy. A teď trocha praxe.

Zákazníci si myslí, že je to jen formalita a každý revizák ji za ty "nehorázné" peníze, co si řekne, rád napíše, i když to nebude dle předpisů. No, najdou si i tací. Kdo si ale myslí, že předáním vyhovující revizní zprávy to pro revizáka končí, je na omylu. Samotná práce to ano, ale revizák i po X letech ručí za to, co napsal . A to až do doby, než nastanou podmínky pro revizi novou (viz výše) . A vtom nejhorším případě si pujde pak i sednout.


Víte že: KAŽDÝ,, kdo postaví komín či provede novou spalinovou cestu a to se týká i komínů, které se vyvložkují, MUSÍ vystavit a vylepit identifikační štítek ?!!!!!! Je to tak zvaný techničák ke komínu. Na něm musí být mimo jiné Název a adresa firmy či jméno kdo to postavil, kdy to postavil, z čeho to postavil, vnitřní průměr a číselné zatřídění dle ČSN, například ČSN 1443 T400 N1 D3 G50 . Kdo zná tyto kody, ví přesně jaký je to komín. Ptáte se proč ? Protože za tu spalinovou cestu RUČÍ, stejně jako revizák. Tak pokud to za par let shoří špatným stavebním postupem, jde si také sednout. Takže si dejte pozor, zda tento štítek máte, je to jedna z podmínek vystavení kladné revizní zprávy. Tento štítek může po dohodě vystavit třeba i revizní technik, ale bude k tomu potřebovat písemné podklady o materiálu použitého na stavbu komína či nainstalované vložce (atest či normové hodnoty výrobce).
Je to stejné, jako by vám prodali auto bez techničáku a řekli že je to v pořádku, že to stejně nikdo nekontroluje.


Víte že: Je dobré při každé přestavbě budovy, která se týká i komína, vše nejdříve prodiskutovat se svým (vyučeným) kominíkem či revizákem, od kterého budete chtít následně vše schválit. Předejdete tak tak případným problémům. A to jak při provozu či revizi. Názor - já mám šikovného zedníka ten tomu rozumí - tož dobrá, ale ten vám správné razítko nedá. Už jsem zažil několik "odborníků" s názorem, co oko nevidí, to srdce nebolí. Krásný příklad je půdní vestavba. Komín se při revizi kontroluje po celé své stavební výšce. To znamená při revizi sádrokarton dolů, ať vidím komín. Pokud vše projednáváte se svým kominikem či revizákem předem, ten vám zajisté řekne: než to zaklopíte, tak mi dejte vědět, já na to ještě kouknu. Ano, bude to díky vícero návštěvám o pár korun dražší, ale mnohem levnější než pak v případě problémů.


Pokud budete chtít využít mých služeb k vypracování REVIZNÍ ZPRÁVY zde je několik bodů ke zdárnému zakončení

1)
Návštěva, předběžná kontrola u zákazníka a upřesnění,dodání všech podkladů pro revizi a odstranění případných malých nedostatků.
2) Samotná kontrola, měření a schromáždění podkladů
3) Vypracování zprávy

 

UPOZORNĚNÍ : Kladnou zprávou projde tak 60% komínů. Někteří zákaznici se diví, když jim řeknu, bohužel ale na tento komín si já netroufám, zkuste někoho jiného. Za každou revizi si revizák ručí sám, a to i za tu špatnou.